XtGem Forum catalog

CaiDat.Mw.Lt

- Kusdinks.Waphall.Com - Trắc Nghiệm online
- WapNhanh.Com - Blog Giải Trí Miễn Phí
↓↓

Hướng dẫn Giảm timeout trong bài viết filelist TWIG tiaxgame

Admin* Black (Admin) [ON]
04/11/2017
 Wap Share Code Số 1 VN

@Out đã phát hiện timeout trong bài viết.
Nhận ra rằng, bản headtags cũ dùng xtscript để get meta SEO khá nặng.

Để giảm xtscript phần headtags, với gợi ý từ @Pupy, tui quyết định dùng twig để xử lý phần headtags.
Còn nếu vẫn phát hiện timeout, sẽ tiếp tục fix.
Ai đã đang dùng ver3 thì làm theo hướng dẫn, ai chưa làm thì up code ver3 và fix như sau.
1. edit file _headtags
*http://tiaxgame.wap.sh/fix1/_headtags
2. edit các file trong _xtgem_templates tương ứng.
*http://tiaxgame.wap.sh/fix1/xtblog.twig
*http://tiaxgame.wap.sh/fix1/filelist/my_block.js

trong thư mục _xtgem_templates/filelist
tạo file headtags.js
với code
*http://tiaxgame.wap.sh/fix1/filelist/headtags.js

Nguồn: tiaxgame - *http://AiChat.Wap.sh
↓ Tập tin Đính kèm ↓
▲ Lượt xem: 51
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 51 bình chọn
- Chia sẻ:G T F
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
Trang Chủ[1 - 1 - 51]
Backlink